bepish | به پیش bepish | به پیش

اخبار به پیش

در این صفحه می توانید اخبار مرتبط با ما را دنبال کنید.
Joshua Lapinsky profile image
۲۵ شهریور ۹۸

تجلیل پارک علم و فناوری از دستاورد های به پیش

دریافت لوح تقدیر با عنوان فناور برتر سال ۱۳۹۸ توسط تیم به پیش.

مطالعه کامل
Glenda Spence profile image
۱۰ آبان ۹۸

حضور در نمایشگاه هفته پژوهش تهران

به پیش از تاریخ دهم لغایت چهاردهم آبان در محل نمایشگاه های بین المللی تهران حضور یافت.

مطالعه کامل
Michael Trossino profile image
۱۰ آبان ۹۸

حضور در نمایشگاه هفته پژوهش تهران

به پیش از تاریخ دهم لغایت چهاردهم آبان در محل نمایشگاه های بین المللی تهران حضور یافت.

مطالعه کامل
Patrik Janssen profile image
۱۰ آبان ۹۸

حضور در نمایشگاه هفته پژوهش تهران

به پیش از تاریخ دهم لغایت چهاردهم آبان در محل نمایشگاه های بین المللی تهران حضور یافت.

مطالعه کامل
Mirembe Nkrumah profile image
۱۰ آبان ۹۸

حضور در نمایشگاه هفته پژوهش تهران

به پیش از تاریخ دهم لغایت چهاردهم آبان در محل نمایشگاه های بین المللی تهران حضور یافت.

مطالعه کامل
Karina Messopine profile image
۱۰ آبان ۹۸

حضور در نمایشگاه هفته پژوهش تهران

به پیش از تاریخ دهم لغایت چهاردهم آبان در محل نمایشگاه های بین المللی تهران حضور یافت.

مطالعه کامل

در خبرنامه عضو شوید

هر هفته جدیدترین اخبار را در ایمیل خود دریافت کنید.
نگران مزاحمت نباشید. تنها مطالب مفید برای شما ارسال خواهند شد.
Icon