bepish | به پیش bepish | به پیش
بهانه های یک کارمند که برای کارآفرین معنایی ندارد
بهانه های یک کارمند که برای کارآفرین معنایی ندارد

در حقیقت در جامعه دو نوع شخصیت کلی می‌توان یافت. آنها که خود درآمد درست می کنند و آنها که منتظرند تا به آنها پول پرداخت شود. شخصیت تأثیر گذاری که در طول تاریخ رشد یافته و توانسته منشاء تحولات زیادی شود نوع اول است. این شخصیت اصالت دارد. مدام در تکاپو بیشتر ...

چند روش کاربردی برای افزایش بهره‌وری منابع انسانی (که امروزه جواب می‌دهد)
چند روش کاربردی برای افزایش بهره‌وری منابع انسانی (که امروزه جواب می‌دهد)

ازجمله عوامل شاخص که در هر سازمانی برای رسیدن به آن تلاش می‌شود افزایش بهره‌وری است و با توجه به اینکه منابع انسانی در ارتقاء بهره‌وری نقش اصلی را ایفا می‌کند در این مقاله قصد داریم برخی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بهره‌وری منابع انسانی را بررسی ک بیشتر ...

5 دلیل که کارآفرینان باید سئو را به عنوان سرمایه گذاری در نظر بگیرند!
5 دلیل که کارآفرینان باید سئو را به عنوان سرمایه گذاری در نظر بگیرند!

در دنیای مدرن امروز که اینترنت با اکثر مشاغل و کسب‌وکارها عجین شده است، آشنایی بامهارت های سئو برای اکثر کسب‌وکارها ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله می‌خواهیم دلایل ضرورت آشنایی با دانش سئو را برای کارآفرینان بررسی کنیم. بیشتر ...