bepish | به پیش bepish | به پیش
چند روش کاربردی برای افزایش بهره‌وری منابع انسانی (که امروزه جواب می‌دهد)
چند روش کاربردی برای افزایش بهره‌وری منابع انسانی (که امروزه جواب می‌دهد)

ازجمله عوامل شاخص که در هر سازمانی برای رسیدن به آن تلاش می‌شود افزایش بهره‌وری است و با توجه به اینکه منابع انسانی در ارتقاء بهره‌وری نقش اصلی را ایفا می‌کند در این مقاله قصد داریم برخی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بهره‌وری منابع انسانی را بررسی ک بیشتر ...

چرا شما به یک روز فراغت در هفته احتیاج دارید!
چرا شما به یک روز فراغت در هفته احتیاج دارید!

این موضوع غیرقابل انکار است که همه ما درمیان روزهای کاری سختمان به اوقات فراغت و روزهایی جهت استراحت، وقت گذرانی با خانواده و تجدید نیرو نیازمندیم. اما وجود این روز واقعا چه تاثیری دارد و چرا نباید در این روز هیچ کاری انجام نداد! بیشتر ...

مدیران بزرگ چه کسانی هستند؟
مدیران بزرگ چه کسانی هستند؟

یک تیم از انتخاب و پذیرفته شدن افرادی با شخصیت‌ها و توانایی‌های متنوع تشکیل می شود. یک مدیر بزرگ با استفاده درست از توانایی کارکنانش می‌تواند کسب‌وکارش را به‌سوی موفقیت بیشتر سوق دهد. بیشتر ...