bepish | به پیش bepish | به پیش
چگونه با مشتریان ناراضی خود برخورد کنیم!؟
چگونه با مشتریان ناراضی خود برخورد کنیم!؟

در هر حرفه‌ای که مشغول به کار هستید این را بدانید بازخورد مشتری‌هایتان یکی از عوامل افزایش بهره‌وری در کسب‌وکارتان است. تنها، خرسندی آن‌ها نیست که موجب رشد شما می‌شود. بلکه گاها نارضایتی آن‌ها شمارا بیشتر در بهبود فعالیت‌هایتان هدایت می‌کند.  بیشتر ...