bepish | به پیش bepish | به پیش
8 اشتباه رایج در نوشتن بیزینس پلن یا طرح کسب و کار [تجارب واقعی]
8 اشتباه رایج در نوشتن بیزینس پلن یا طرح کسب و کار [تجارب واقعی]

نوشتن یک طرح کسب و کار بخش بسیار مهمی از روند راه‌اندازی کسب‌وکار است. عناصر بسیاری وجود دارد که باعث می‌شود شما بیزینس پلن خوبی را ارائه دهید. متأسفانه هنگامی که عجله می‌کنید تا سرمایه خود را جذب کرده و کسب‌وکارتان را راه‌اندازی کنید، برنامه‌های آین بیشتر ...