راهنمای استراتژی قیمت گذاری برای صاحبان کسب و کارهای جدید – بخش اول

راهنمای استراتژی قیمت گذاری برای صاحبان کسب و کارهای جدید – بخش اول

بررسی کنید که کدام بخش‌ از بازار (محلی و/یا جهانی) به دنبال استفاده از محصول یا خدمت شما خواهند بود. برای پیدا کردن جواب این سؤال حدس و گمان کافی نیست و باید تحقیقاتی صحیح و هوشمندانه انجام بدهید بیشتر ...